Lahaugmoen Søkshunder, Dragonveien 44, 2013 Skjetten

Anita Holm

anita@lahaugmoensøkshunder.no

Tlf. 90033634

Naomi Sund

naomi@lahaugmoensøkshunder.no

Tlf. 93803539

Nanna Voldner

nanna@lahaugmoensøkshunder.no

Tlf. 99738290