Lahaugmoen Søkshunder, Dragonveien 44, 2013 Skjetten