Lahaugmoen Søkshunder, Dragonveien 44, 2013 Skjetten

Veggedyr er blodsugende insekter som ble så godt som utryddet i Norge på

50-tallet. Økt reisevirksomhet de siste 20-30 årene, kombinert med at veggedyr har blir mer motstandsdyktige mot behandlingsmetodene, har gjort at de nå er et økende problem. Voksne veggedyr har flat, oval kroppsform, rødbrun farge, er ca. 5-6 mm lange og de legger hvite egg på omtrent 1mm i lengde.

På Folkehelseinstituttets sider kan du lese mer.

Hvis du har mistanke om veggedyr der du har vært på ferie, er det lurt å kontrollere bagasjen før du reiser hjem.

 

Det kan vi hjelpe deg med. Vi tilbyr bagasjesjekk med søkshund ved lokalet vårt på Gjelleråsen, 5 minutter fra E6, eller vi kan komme hjem til deg for å sjekke bagasjen. Dersom funn av veggedyr kan vår samarbeidspartner hjelpe dere med sanering. Bagasjen saneres over natten ved en temperatur som dreper både levende veggedyr og egg.

Har du mistanke om veggedyr i bolig eller campingvogn, kan vi gjennomføre kontroll hos deg. Hundene kan bekrefte eller avkrefte mistanke om veggedyr, og bidrar til å holde behandlingskostnader på et minimum ved å lokalisere infiserte rom.

Priser søk:

Tilbud sommeren 2018

1-4 kolli: 500 kr

5-8 kolli: 800 kr

9-15 kolli: 1200 kr

Sjekk av bolig: 3000 kr

Sjekk av bobil/campingvogn: 2500 kr